; Registerkod (om du har en sådan) ; Frivillig URL-länk när man klickar på appleten. ; Reglänk öppnas i ny målram ; Namn på ny målram för reglänk ; Meddelande i statusraden ; Antal flingor långt borta ; Antal flingor på medelavstånd ; Antal flingor nära ; Antal stora flingor i förgrunden ; Maxhastighet på vinden (0..3) ; Vindens variationsfrekvens (0..10) ; Snöfallets hastighet (1..50) ; Bakgrundsbild ; Bakgrundsfärg i hex rrggbb-format ; Snö över text? ("YES", "NO") ; Frivillig överläggsbild ; Mellanrum X för överläggsbild ; Mellanrum Y för överläggsbild ; Fördröjning av avallokering av minne ; Uppgiftsprioritet (Task priority) (1..10) ; Min. antal millisekunder/frame för synk Sorry, your browser doesn't support Java. ; Meddelande för webbläsare som saknar Java(tm)
by Harald Sonesson 1999
Like to have a picture
of your own house in this style?