Där nässlorna blomma

Harry Martinson

föddes i det här huset och tillbringade sina första fem år här. Det är detta hus som är beskrivet i hans bok "Nässlorna blomma".
Han skrev även många dikter, men det är speciellt två av dessa jag tycker mycket om. Det är "JUNINATTEN" och "ALLTIDHULT" som jag har illustrerat. Tavlan kan beskådas på Jämshögs Museúm utanför Olofström.
Harry Martinson fick nobelpriset i litteratur 1975.

Här är den fina dikten. .


ALLTIDHULT
I önskedrömmen kan det stundom hända
att allt tas om, får drömda perspektiv.
Vi förs av minnets ström och återvända
mot drömda utsiktspunkter i vårt liv.
Då väljer jag av hela hjärtat fullt
en ås bland dungarna kring Alltidhult.

I drömmen ser jag vårens bokar lysa
med späda lövverk nedom Boafall,
när vägen går till Alltidhult om våren
och skogen ter sig som som en ljusblond hall
med solens spel på genomlysta sväv
av friska löv som bilda vårens väv.

För skygg att låta hela hjärtat tala
om det, som ligger närmast till för dikt,
gör människan orden vanliga och svala
så snart hon närmar sig sin djupa bikt.
Men långt ur fjärran blev mitt hjärta fullt
av längtan varje vår till Alltidhult.

Så minns man våren, som blev född att svinna
mot sommarmognad på sin färd mot höst.
I soluppgången ser jag ljuset rinna
i barndomslätta floder ifrån öst.
Bland skogens lövverk bryts dess blonda ström.
I Alltidhult har livet självt sin dröm


OM DU VILL TITTA PÅ TAVLAN SOM FINNS PÅ MUSEÉT I JÄMSHÖG KLICKA DÅ NEDAN.
NEXT